A nyelvvizsga típusfeladatainak gyakorlása

Nyelvvizsga
Nyelvvizsga

Akár egy vizsgára, akár az angol nyelvű érettségire készül valaki, tudnia kell előre, hogy mivel fog szembesülni a megmérettetés alatt. A különböző szintű nyelvvizsga letétele előtt a szervező intézmény a legtöbbször erősen javasolja, hogy a jelentkezők vegyenek részt a felkészítő programban is. Attól függően, hogy milyen komplex nyelvvizsgáról van szó, változik a felkészülési órák száma és intenzitása is. Ezeken az órákon azokat a típusfeladatokat gyakoroltatják el újra és újra a tanárok, amelyek a nyelvvizsga során is felbukkanhatnak vagy biztosan benne lesznek.

Ilyen lehet a hallás utáni megértés bizonyítása. Erre csak akkor lehet felkészülni, ha ismétlődően gyakorolja a szövegértést a vizsgázó. Ilyenkor már körülbelül tudja, hogy miképpen fogja a feladat visszakérdezni azt, amit hallott. Ugyancsak típusfeladat lehet az olvasott szöveg megértése a nyelvvizsga folyamán. Ezért is sok ilyen olvasmányos feladat bukkan fel a felkészülés során. Ugyanígy kell gyakorolni a nyelvvizsga szóbeli részét, amely általában egy különleges momentuma a vizsgának, de a kifejezőképesség csiszolásával ez is sikeresen vehető akadály lesz.